Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář
Smetanova 8, CZ-602 00 Brno
tel. +420/541 556 155
email: office [at] akstraubova [dot] cz