Matematika

Třída: 

Zajímavé odkazy na kompletní zdroje informací:

Matematika 1.-8. roč., Matika komplet nižší stupeň MěVG

Připojené články

26.3.
2020

Matematika IV. G

AUTOR: Mgr. Leona Petrášová PŘEČTENO: 3 098x

Na mail jsem vám poslala zadání procvičování a učivo na další týden na téma Podobné trojúhelníky. LP

17.5.
2012

Komolý kužel

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 10 823x

Komolý jehlan

...
19.4.
2012

Jehlany

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 9 227x

Jehlan je trojrozměrné těleso. Jeho základnu (nebo také podstavu) tvoří mnohoúhelník. Vrcholy základny jsou spojeny s jedním bodem mimo rovinu základny - tento bod se obvykle nazývá vrchol jehlanu.

...

8.3.
2012

Goniometrické funkce ostrého úhlu

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 11 061x

Definice. Je dán pravoúhlý trojúhelník s jedním vnitřním úhlem , jehož velikost je z intervalu . Definujme tyto goniometrické funkce:

Sinus úhlu

je poměr délky protilehlé odvěsny k úhlu a délky přepony.

...
21.11.
2011

Kvadratické rovnice - program

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 11 823x

Jak je již z názvu programu patrno, jedná se o prográmek sloužící k řešení kvadratických rovnic. Program je schopen vypočítat i lineární rovnice a k výsledku vypíše řešení dané rovnice obecně i početně s konkrétními hodnotami...

6.11.
2011

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 18 429x

Rovnice s neznámou ve jmenovateli řešíme většinou tak, že jmenovatele rozložíme na součin a pak celou rovnici vynásobíme výrazem, který je nejmenším společným násobkem všech jmenovatelů v rovnici. Jelikož lze rovnici násobit pouze nenulovým výrazem, vyjádříme podmínky...

23.10.
2011

Lineární rovnice

AUTOR: Mgr. Viktor Hájek PŘEČTENO: 12 380x

V této části probíráme lineární rovnice s využitím vzorů, roznásobování, závorek, zlomků a jejich kombinací. Lineární rovnice zde mohou mít právě jeden kořen, žádný kořen nebo nekonečně mnoho kořenů.

...