IV. G - Kvarta

Poučka, která zamezí plagiátorství při tvorbě projektů a seminárek:

- pokud si najdu nějaký zdroj informací, přečtu si potřebné informace, vlastními slovy je popíši ve své práci a na konci práce uvedu zdroj ve správném formátu. Nikdy texty nekopírovat !!! Dojde se na to.

- pokud potřebuji přesto část textu ze zdroje kopírovat do své práce, pak tento text jasně označím jako citaci a uvedu zdroj a datum citace. Citaci používat zřídka a jen velmi krátké a heslovité !!!

- pokud použiji grafiku či obrázek, pak o tom musí předem vědět autor a musí s tímto souhlasit. Na konci práce pak vypsat seznam obrázků s uvedením zdrojů. Doporučuji nafotit vlastní fotky, namalovat vlastní obrázky.

- pokud někdo i přes upozornění nedodrží výše stanovená pravidla, bude potrestán dle školního řádu.