Pohybový souboj tříd - vyhodnocení

Vážené sportovkyně, sportovci, borky, borci, studenti!

S uznáním děkujeme 

za pravidelné týdenní zprávy o Vašich sportovních aktivitách.

Sdílíme Vaši radost z pohybu,

oceňujeme aktivitu třídních kolektivů, v této době bohužel jen virtuálních.

Věříme, že Vaše konání je inspirací nejen pro Vaše spolužáky.

Totiž každý, kdo se nechal vyhecovat  a přispěl svým výkonem, jistě nelitoval a určitě si užil své malé vítězství ve prospěch třídy.

Přejeme Vám vytrvalost a dobrou vůli

a Těšíme se brzy na viděnou!

Vaši učitelé TV