"Hybridní" výuka

V současné době, kdy se téměř v každé třídě objevují případy onemocnění Covid - 19, snažíme se alespoň částečně nahradit výuku nepřítomným žákům. Zavedli jsme tzv. hybridní výuku, kdy je dění v hodinách zpřístupněno nepřítomným žákům prostřednictvím notebooku učitele. Tento způsob výuky je ale komplikovaný nejen pro učitele, který se kromě dětí ve třídě musí nějak věnovat i těm doma, ale i pro děti v karanténě, protože kamera notebooku zabírá jenom část místnosti a žáci doma neslyší odpovědi a dotazy ve třídě. Pokud by byla nařízena karanténa celé třídě, přešli bychom na distanční výuku. Tento způsob by byl efektivnější než kombinovaná výuka žáků ve třídě a nepřítomných. Rozhodli jsme se, že pro zachování úrovně výuky budeme přistupovat k této hybridní (a nepovinné) výuce jen tehdy, přesáhne-li počet případů onemocnění  Covid a karantény s ní spojené alespoň 25%  žáků třídy. Při nižším počtu budou úkoly a témata předávány nepřítomným žákům prostřednictvím Google-classroom či jiných platforem podle domluvy jednotlivých učitelů s žáky.

Věřím, že tato nepříznivá situace brzy skončí a začne běžná výuka.

RNDr. Přemysl Pokorný