Setkání na Krétě

Reference: 

Klobouky na Krétě

               Naše čtyřčlenná skupinka studentů, která se skládá z Lucky Hykšové, Bety Kupské, Eriky Ljachové a Adama Trávníčka, se pod vedením Mgr. Marcely Pucholdtové a Mgr. Petry Lopatářové vydala na Krétu, aby se zúčastnila prvního mezinárodního setkání studentů a učitelů projektu Democracy Matters! Celý pobyt i s cestou nám zabral 9 dní a trval od 19. října do 28. Října 2019.

Projekt, do kterého jsme se zapojili spolu s Řeckem (Krétou), Německem, Itálií, Norskem a Severním Irskem, se zabývá lidskými právy, svobodou a demokracií. Je financován z programu Erasmus+, který Evropská unie vyhlásila na období 2014 – 2020. Velkým přínosem pro nás byla i možnost zlepšit jazykové dovednosti.

               Cesta na Krétu nebyla tak složitá jako cesta zpět. Brzo ráno jsme nastoupili na vlak do Prahy a odtud jsme letěli přímým letem na Krétu do hlavního města Heraklion. Autobusem jsme se přesunuli do Rethymna, kde je sídlo naší partnerské školy. V Rethymnu na nás čekali řečtí studenti, kteří nám poskytli ubytování ve svých domovech.

               První den jsme se v místní knihovně seznámili se všemi studenty a učiteli z ostatních zemí a ochutnali národní „sladkosti“. Dozvěděli jsme se také o školství v jiných státech. Pracovali jsme na úkolech z oblasti lidských práv v týmech, které byly národnostně smíšené.

Druhý den jsme navštívili antické divadlo Aptera, kde jsme sehráli scény, které vyjadřovali omezování lidských práv. Další zastávkou bylo město Chania. V tomto městě na nás čekala prohlídka domu vlivného řeckého revolucionáře a pozdějšího prezidenta Eleftheriose Venizela. V Chanii jsme také navštívili pracoviště huminitárních organizací a zdravotní kliniku poskytující služby uprchlíkům.

Třetí den si jsme se sešli na univerzitě, kde byl pro nás přichystán program o filozofii a demokracii nejen v antickém Řecku.  Na odpoledne studenti a učitelé z Řecka  pro nás připravili interaktivní prohlídku města Rethymno, díky níž jsme poznali mnoho nových a zajímavých míst

Den čtvrtý byl ve znamení dalšího výletu, a to na Knóssos, známou archeologickou památku z doby bronzové. Výklad řeckého učitele nám přiblížil historii této lokality a Mínojskou kulturu.

Poslední, pátý, den byl zaměřen na kompletaci týmových projektů, kdy jsme využili informace a fotky, které jsme nasbírali během našeho pobytu. Aby nám práce lépe ubíhala, byly nám nabídnuty  tradiční řecké pokrmy. Po dokončení jsme se všichni odebrali na radnici, kde nám byly předány certifikáty o účasti v projektu. Program byl zakončen rozlučkovým večírkem, který jsme si moc užili.

V sobotu večer jsme se rozloučili s našimi řeckými kamarády a nasedli jsme na autobus, který nás dostal na letiště do města Chania. Letadlo nám odlétalo brzo ráno v neděli, proto jsme noc strávili na letišti a trochu se vyspali. Naše složitá zpáteční cesta vypadala následovně: Z města Chania jsme letěli do Atén, odtud opět letadlem do Budapeště a nakonec autobusem 5 hodin do Brna. Všichni jsme byli unavení, takže jsme skoro celou zpáteční cestu prospali. Nakonec je třeba dodat jen to, že kdo nebyl na Krétě, o hodně přišel!

Rádi bychom poděkovali  řeckým studentům, kteří se o nás po celou dobu pobytu dobře starali, a doufáme, že jim pohostinnost v březnu, až budeme hostitelská škola, oplatíme

Erasmus+ Team MěVG