Poradenství v době karantény

Reference: 

Centrum prevence v Brně Společnosti Podané ruce, o.p.s.                                                          společně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno-Sládkova zřídili 

linku zaměřenou na individuální poradenství 

v oblasti návykových látek a závislostního chování pro děti, dospívající, rodiče a pedagogy.

V úterý a čtvrtky se dovoláte do Poradny, ostatní dny na psychology z Centra prevence v Brně.

Fungujeme od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00 hodin. 

V příloze  naleznete on-line leták