Maturanti - seznam literárních děl

Nejzazší datum pro předání seznamu 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury
Od: úterý 31. března 2020 0:00
Do: úterý 31. března 2020 23:59

Pro ústní zkoušku společné části z českého jazyka a literatury žák připraví do 31. března 2020 ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam 20 děl podle kritérií pro výběr zadání stanovených v Katalogu požadavků. Pokud do stanoveného data žák vlastní seznam neodevzdá, losuje u zkoušky ze všech děl obsažených ve školním seznamu.