Dějepis prima 15. 4.

Reference: 

Milí studenti,

začneme se věnovat poslední kapitole ze starověkých dějin - Římu.

Prohlédněte si videovýpisky a zkuste si zapsat (i podle učebnice )nejdůležitější informace:

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc