biologie 2.G 30.3.

Reference: 

Milí druháci.

určitě se už těšíte, že se budete moci seznámit i s další částí rost. těla. Tento týden se věnujte stonku. Nejprve pozorně prostudujte učebnici str. 74 - 76. Prohlédněte obrázky a do sešitu si zapište - základní funkce stonku, typy stonků (stromy, keře, polokeře, lodyha, stvol, stéblo).Co jsou to rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé. Nejnáročnější z tohoto učiva je vnitřní stavba, zkuste si pročíst, nakreslit obrázek ze str.76. Pokud nepochopíte, dovysvětlím ve škole.

Abych měla nějakou kontrolu vaší práce, máte úkol. Do neděle 5.4. mi napište názvy 5 rostlin a typ stonku, který mají.(nechci rostliny z učebnice!)

Hodně zdaru při vaší práci. V.