ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA -školní kolo 2019

OKRESNÍ  KOLO  ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 20.2.2019 -  v Břeclavi. Z každé kategorie bude naše gymnázium reprezentovat vždy 1.místo. V případě nemoci či neúčasti zastupuje náhradník z 2.místa. 

Informace (okruhy, povolené pomůcky a testy + řešení z loňských ročníků): naleznete na https://www.zemepisnaolympiada.cz/

Za kategorii A (I.G) bude naše gymnázium reprezentovat: ANETA NOVOTNÁ, GRATULUJEME!!! (náhradník: VÍT ŠNAJDR).

Za kategorii B (II.G) bude naše gymnázium reprezentovat opět: FRANTIŠEK BILAVČÍK, GRATULUJEME!!! (náhradník: DANIELA MRÁZOVÁ).

Za kategorii C (III.a IV.G) bude naše gymnázium reprezentovat: ELIŠKA VALENTOVÁ, GRATULUJEME!!! (náhradník: ELEN FORETNÍKOVÁ).

Za kategorii D (V.-VII.G) bude naše gymnázium reprezentovat: VÍTEK MAJER, GRATULUJEME!!! (náhradník: PETR HEJL).

Všem účastníkům gratulujeme, všechny výsledky budou vyvěšeny ve třídách.