Vyhlášení ředitelského volna a zkrácení vyučování

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 24, odst. 2 vyhlašuje z důvodů organizačního zabezpečení Jednotné přijímací zkoušky a písemných částí maturitních zkoušek ředitelské volno na tyto dny:

2. 5. 2019 bude vyučování ukončeno po 5. vyučovací hodině z důvodu didaktického testu AJ.

3. 5. 2019 (maturitní zkouška ČJ)