Projekt - Identifikace zdrojů environmentální expozice u školních dětí

Vážení rodiče, naše škola se zapojila do projektu.

V rámci projektu Identifikace zdrojů environmentální expozice u školních dětí, který je zaštítěn spoluprací Fakulty sportovních studií MU, Přírodovědecké fakulty MU a výzkumného centra RECETOX, Vás prosíme o předání informací a připravených balíčků ve Vaší třídě.

Každý žák dostane balíček, který obsahuje mimo jiné obálku s instrukcemi, informacemi a dotazníky.  Dotazníky jsou určeny pro rodiče žáka. Vše je detailně popsáno uvnitř balíčku.

V případě toho, že rodič odmítne podepsat Informovaný souhlas a další dokumenty, prosíme o vrácení nevyplněného balíčku pro jeho další použití.

Děkujeme, že jste součástí našeho projektu!

Za tým z FSpS,
Mgr. Kateřina Jenčíková