Ředitel školy vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku