Ředitel školy vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku