POMÁHAT A CHRÁNIT

Reference: 

Pro žáky II. - V. ročníku byla v rámci programu Prevence patologických jevů připravena přednáška na téma „Kyberšikana a počítačová kriminalita“. Městská policie Břeclav pod taktovkou por. Mgr. K.Haraštové, která studentům vysvětlila, jaká ohrožení může internet skýtat, jaká rizika jim hrozí při pohybu na sociálních sítích jako např. Facebook. Během dvou hodin se studenti seznámili s riziky internetu a slyšeli vyprávění skutečných příběhů o tragických osudech šikanovaných dětí přes internet.

Věříme, že prevence splnila svůj účel – žáci byli varováni před kyberšikanou, dozvěděli se, jak se mají v případě ohrožení zachovat a hlavně, jak možnému nebezpečí předejít. Moc děkujeme.

Připojené fotogalerie