LVK Kohútka 2019

V příloze naleznete informace týkající se blížícího se LVK (6.1. - 11. 1. 2019)

Neopomeňte, prosím, svěřit své lyže odbornému servisu k seřízení a tuto skutečnost prokázat přineseným dokladem.

Aktuální sněhové podmínky můžete sledovat na www.kohutka.ski

Skol!