Informace a kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2018/2019

Reference: 

INFORMACE A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO I. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2018/2019

Viz. přiložené soubory