Pořadí uchazečů v řádném termínu po prvním kole přijímacího řízení do primy ve školním roce 2017/2018

Reference: 

Bylo přijato 30 žáků z důvodu konání Jednotné přijímací zkoušky.

RNDr. Přemysl Pokorný - ředitel školy