Hurá do Chebu!

Reference: 

Hurá do Chebu!

Historia magistra vitae. Tento citát jsme si jako studenti Městského víceletého gymnázia v Kloboukách u Brna vzali za své už před několika lety, kdy jsme se pokoušeli toto okřídlené pravidlo uplatnit v praxi. V předešlých letech jsme úsloví naplnili zatím jen zčásti (účast na celorepublikové soutěži v minulých třech letech), ale rok 2017 byl opravdu přelomový. Krajská kola dějepisné soutěže gymnázií se konala v dubnu letošního roku za rekordní účasti 300 škol, my, jako staronově vytvořené družstvo, jsme měli výbornou startovací pozici – průběžné 2. místo. Aleš Kupský – jasná mužský opora týmu, Kateřina Tošerová – zarytý flegmatik a Anna Nedomová – pracovitý odborník na kinematografii. Letošní ročník byl zaměřen na Československo v letech 1949 – 1967 a neslo výstižný název Léta strachu i naděje. Se stejnými pocity jsme prožívali dramatické klání zapálených středoškolských historiků a pevně doufali, že se téměř půlroční poctivá práce na přípravě k soutěži zúročí. Družstva procházela čtyřmi koly, kterým předcházelo několik projevů významných osobností, např. Jiřího Drahoše nebo Milana Štěcha. Při závěrečném hodnocení jsme prožívali takřka infarktové situace a teprve finální věta, která nás pasovala na vítěze, přinesla obrovskou úlevu, nadšení a radost. O to větší, že nám aplaudovalo 75 týmů z České i Slovenské republiky, 225 studentů, kteří mají rádi historii a něco o ní vědí.

Na soutěži zazněla známá hesla z doby (naštěstí) minulé a my si dovolíme je parafrázovat, a určit tak našeho koníčka pro další studia:

Zpátky ni krok!

Vyhrnem si rukávy!

Doufáme, že nás v tom podpoří i náš skvělý pedagog, Mgr, Zdeněk Hájek.

Anna Nedomová

Kateřina Tošerová

Aleš Kupský

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000141123-udalosti-v-regionech/obsah/583729-v-chebu-soutezili-studenti-gymnazii-ve-znalostech-historie

Soubory: