Antický kloboucký den 2017

Antický kloboucký den 2017

Krásné slunečné dopoledne, zelené terasy s probleskujícími antickými sloupy, vůně lákavých lahůdek a hymna olympijských her se nesla z teras kolem budovy základní školy a gymnázia v Kloboukách u Brna 29. 5. 2017.

Po loňském návratu do středověku s Karlem IV. si studenti v letošním roce připravili výlet ještě vzdálenější – nechali se v hodinách literatury, dějepisu, hudební, tělesné a výtvarné výchovy inspirovat odkazem antického Řecka a Říma. Pondělní dopolední program byl opravdu pestrý: návštěva samotného Caesara, tanec, písně a antická komedie s prvky rapu, ukázky fyzikálních a chemických pokusů v podání nejslavnějších antických vědců, absolvování tří částí klasické školy i s vysvědčením, návštěva delfské věštírny se třemi Pýthiemi a více než 50 ochutnávek řecké a římské gastronomie, které připravili studenti a jejich rodiče. A potom už slavnostní fanfára, zapálení olympijského ohně a urputné klání nominovaných atletů, kteří bojovali jako lvi (posilněni tradiční spartskou polévkou) ve třech disciplínách: v běhu těžkooděnců, v závodu vozatajů a hodu oštěpem. Přestože jako rekvizity posloužila obyčejná kolečka a pomalované krabice, výkony a povzbuzování nadšených diváků bylo opravdu na vysoké úrovni. Tři finalisté hledali a také našli artefakty antických bohů a získali jako cenu poukaz do opravdové řecké taverny na náměstí v Kloboukách. Doufejme, že stejně jako pravým olympijským vítězům jim budou poskytnuty hodnotné dary: do finále se probojovali Petr Plevač ze sekundy, Štěpán Urbánek z kvarty a Denis Škrhák z kvinty. Pro zranění soutěž nedokončil Dominik Herpold z tercie, ale i ten bojoval jako lev a zaslouží si uznání a obdiv. Na závěr tradiční antický špekáček z rukou pedagogů a zhodnocení, že takové výpravy do historie by se mohly opakovat častěji.

Velké poděkování všem pedagogům, studentům a rodičům, kteří připravili krásné pohoštění a přišli v dobových kostýmech, firmě Křižák za dodání pečiva a firmě Vestav Vyškov za pomoc při zhotovení kulis.