Informace a kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku

Reference: 

INFORMACE A KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO I. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2017/2018

Viz. přiložené soubory