Vavříny ve XXIV. ročníku dějepisné soutěže

Reference: 

Gymnázium Cheb organizovalo dějepisnou soutěž pro gymnázia letos již po čtyřiadvacáté. V roce 2012 se hlavní organizátor Mgr. Miroslav Stulák rozhodl pro další ročník soutěž rozšířit i o gymnázia ze Slovenské republiky a soutěž, zaměřená na české a slovenské (resp. československé) dějiny, tím získala nový rozměr jak v rozsahu témat, tak v počtu účastníků - byli totiž osloveni i ti, kteří se do ní zatím nezapojili, tedy i naše gymnázium.

Už první naši účast v roce 2014 lze hodnotit jako úspěšnou. Tříčlennému týmu ve složení Štěpán Nedoma (letošní absolvent), Jan Hrabálek a Štěpán Šmídek (letošní maturanti) se podařilo postoupit v konkurenci 27 jihomoravských gymnázií do republikového kola - zde jsme mezi 50 českými a 25 slovenskými gymnázii už tak výrazní nebyli a skončili jsme s úrovní vědomostí o období 28. 10. 1918 - 16. 3. 1939 na 53. místě.

V tomto roce byla soutěž zaměřena na období od vzniku slovenského státu a protektorátu do osvobození Československa. Nově sestavený tým ve složení Aleš Kupský (sextán s vynikajícími znalostmi historie, který ve školním roce 2013/2014 získal 2. místo v celorepublikovém finále Dějepisné olympiády) a septimáni Jiří Husák a Jakub Kříž se z 2. místa       v krajském kole katapultoval (jako tým MěVG opět) do kola republikového. V něm se naši studenti dočkali v konkurenci 75 nejlepších škol skvělé odměny za svou píli a talent dosažením 11. místa, když za sebou zanechali 64 soupeřů z gymnázií, jež mnohdy ráda zdůrazňují své renomé. Blahopřejeme!!!                                                             Zdeněk Hájek

P.S. Mládenci si kromě skvělých, zejména knižních darů a zážitků (mj. perfektní organizace) odnesli i vnitřní náboj zúčastnit se i příštího ročníku s ještě lepším výsledkem. Letošní ročník vyhrálo gymnázium ze Strážnice - bylo v soutěži rovněž podruhé jako my, loni bylo 11. jako my letos. Takže příští rok kdoví...