Profil absolventa

Reference: 

 Žáci jsou po absolvování čtvrtého ročníku – posledního ročníku povinné školní docházky – vybaveni znalostmi, které převyšují požadavky RVP ZV ve všech vzdělávacích oblastech.  Žáci jsou po absolvování osmého ročníku vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru.

Volitelné předměty, které jsou zařazeny do učebního plánu sedmého a osmého ročníku, žákům umožňují kvalitní přípravu nejen na maturitní zkoušku, ale i na další studium na vysoké škole.

Díky účelné provázanosti studijních programů na nižším a vyšším stupni jsou znalosti absolventů zařazeny do souvislostí mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi.

Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci – práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, schopnost diskuse, samostatná práce.

Žáci mají možnost během studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka, a to anglického a francouzského. Spolupráce s francouzským institutem Alliance française a jazykovou školou P.A.R.K. zajišťuje žákům kvalitní přípravu a studijní materiál i výhodné ceny zkoušek(viz. odkaz Partneři školy v levém menu).