Algoritmy, vývojové diagramy, programovací jazyky

Reference: 

Vývojové diagramy znázorňují průběh či stavbu programu. Používají se jako část dokumentace projektu. Většina projektů začíná tvorbou takového vývojového diagramu. Většinou si ale nebudete vytvářet vývojový diagram, pokud si budete něco zkoušet. Pokud se však rozhodnete programovat nějakou aplikaci, která má být funkční, není nikdy na škodu vytvořit si vývojový diagram. Celkem dobře se v něm hledají chyby, můžete sledovat postup programu a případně vše poopravit.

Vývojové diagramy - úvod, 2. díl - ukázky diagramů, Algoritmus, Diagramy, algoritmy, jazyky, Diagram Bubble Sort + Java a Delphi