Rozměry papírů a vizitek, normostrana, bannery, billboard

Reference: 

Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, ...) vznikají postupným půlením delší strany.

Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

Kompletní tabulky rozměrů a velikostí papíru

Standardní rozměry vizitek

Normostrana

Rozměry bannerů

Billboard

Standardy Typografie při psaní textů