Přihlašovací jméno a heslo

Reference: 

Přihlašovací jméno a heslo je generováno tak, aby oba údaje byly dostatečně bezpečné. V případě ztráty Vám nové vystaví Mgr. Viktor Hájek. Proto doporučuji uschovat pro pravidelné použití, ovšem na bezpečném místě.

Přihlašovací jméno a heslo dostává učitel, student + rodiče. Studenti a jeho rodiče dostanou dohromady pouze jedno uživatelské jméno a heslo (student předá rodičům), jelikož oba vidí stejné údaje.

Webová aplikace funguje na SQL serveru školy nepřetržitě během školního roku. Z důvodu ochrany osobních dat jsou login a heslo pro přihlášení do alikace předány následujícími způsoby:

  • osobně rodičům žáků (na sekretariátu školy)
  • žákovi na základě žádosti rodičů (rodiče napíší písemně do ŽK vzadu žádost a podepíší se): Po přijetí loginu a hesla tento akt potvrdí třídnímu učiteli e-mailem či telefonicky.

Údaje o průběžné klasifikaci jsou pravidelně aktualizovány jednou týdně. Webová aplikace však nemůže nahradit osobní kontakt rodičů s vyučujícími (třídními učiteli), účast na třídních schůzkách a konzultace s vyučujícími dle potřeby.