Titulní strana

Informace pro studenty

Od 8. června 2020 se umožňuje přítomnost žáků ve škole za účelem konzultací a třídnických schůzek. Účast žáků je nepovinná. V naší škole budou probíhat 9. června přijímací zkoušky, 10., 11. a 12. června 2020 maturitní zkoušky, kdy bude třeba zajistit větší počet učeben i vyučujících. Z tohoto důvodu ředitel školy doporučuje žákům, aby se přihlásili na konzultace až od 15. června 2020. Pokud z mimořádných důvodů bude žák potřebovat konzultaci před tímto termínem je třeba, aby si termín setkání domluvil individuálně s konkrétním vyučujícím.

Při příchodu do školy žák odevzdá čestné prohlášení o bezinfekčnosti podepsané zákonným  zástupcem.                                                                   

 RNDr. Přemysl Pokorný . ředitel školy

Hodnocení a klasifikace v druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vzhledem k situaci, kdy z nařízení Ministerstva zdravotnictví byla přerušena prezenční výuka ve školách, vydala vláda ČR vyhlášku č. 211/2020 Sb., která stanovuje pravidla pro závěrečnou klasifikaci ve školním roce 2019/2020.

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 11. 5. 2020 zahajuje gymnázium nové vzdělávací aktivity u maturitního ročníku v sídle školy.

Žáci budou rozděleni do dvou skupin. Příprava na MZ bude probíhat denně od 9.00 hod do 12.30 hod. Samotná výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích. Dvakrát týdně ČJ x AJ, v ostatní dny dvouhodinové bloky předmětů profilových zkoušek.

Při prvním příchodu do školy odevzdá žák podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.  Žáci jsou povinni ve společných prostorách používat roušku a udržovat vzdálenost od ostatních osob cca 2m. Dále jsou povinni použít desinfekci při vstupu do školy, toalet a po každém vyučovacím bloku.

Žáci budou mít každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použitých.

Škola vede evidenci přítomných osob.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadávání prací a domácích úkolů v době zrušené výuky (viz. Nařízení)

Na našem webu studenti a rodiče najdou své úkoly tak, že v levé nabídce vyberete třídu, pak předmět - zobrazí se seznam prací a úkolů pro daný předmět. Rychlý přístup k novým článkům na webu najdete vlevo nahoře.

Samozřejmě dále platí komunikační kanály a videokonference, na které jste zvyklí se svými kantory doposud a osvědčily se. Prosíme studenty, aby se snažili naše termíny dodržovat, usnadní to administraci úkolů.

Situace je složitá pro všechny - studenty, rodiče i kantory. Popřejme si zejména zdraví a brzký návrat do školní budovy.

RNDr. Přemysl Pokorný - ředitel školy

Formulář "Žádost o ošetřovné ... " najdete ho přiložen níže.


Připojené články

22.4.
2020

DEN ZEMĚ 2020 - SOUTĚŽ

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 455x

V PŘÍLOZE NALEZNEŠ VEŠKERÉ INFORMACE

7.5.
2020

Poradenství v době karantény

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 339x

Centrum prevence v Brně Společnosti Podané ruce, o.p.s.                                                          společně s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno-Sládkova zřídili 

linku zaměřenou na...

22.4.
2020

DEN ZEMĚ 2020 - SOUTĚŽ

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 455x

V PŘÍLOZE NALEZNEŠ VEŠKERÉ INFORMACE

1.4.
2020

Online stream divadel

AUTOR: Petra Pokorná PŘEČTENO: 722x

Milí divadelní přátelé,

i v této době můžete vyrazit do divadla. A je z čeho vybírat.

...

31.3.
2020

Biologie 3.G

AUTOR: Mgr. Hanka Hanáková PŘEČTENO: 684x

Milí studenti,

posílám vám opět prezentaci do biologie, tentokrát na téma oběhová soustava. Prezentaci si přečtěte a současně s ní si nastudujte i text v učebnici na straně 97 - 103. Po prostudování si prezentaci přepište. Mimo jiného je nutné si vyhledat a popsat...

30.3.
2020

biologie 2.G 30.3.

AUTOR: Eva Vojáčková PŘEČTENO: 582x

Milí druháci.

určitě se už těšíte, že se budete moci seznámit i s další částí rost. těla. Tento týden se věnujte stonku. Nejprve pozorně prostudujte učebnici str. 74 - 76. Prohlédněte obrázky a do sešitu si zapište - základní funkce stonku, typy stonků (stromy, keře,...

29.3.
2020

5.G- zeměpis do 5.4.

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 633x
29.3.
2020

4.G-chemie zad.práce do 31.3.

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 630x

zasláno na e-mail, pro zkontrolování zápis

29.3.
2020

4.G-chemie zad.práce do 5.4.

AUTOR: Helena Effenbergerová PŘEČTENO: 565x

zasláo na e-mail. Ef.

25.3.
2020

Matematika 6.G

AUTOR: Eva Vojáčková PŘEČTENO: 586x

Někteří studenti dosud neodevzdali zadanou práci. Ozvěte se na e [dot] vojackova [at] seznam [dot] cz v čem je problém. Vyřešíme.

V.

25.3.
2020

matematika 5.G

AUTOR: Eva Vojáčková PŘEČTENO: 580x

Někteří studenti dosud neodevzdali zadanou práci. Ozvěte se na e [dot] vojackova [at] seznam [dot] cz v čem je problém. Vyřešíme.

V.